1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
  • آخرین بروزرسانی: یکشنبه 25 فوریه 2018. برابر با یکشنبه, 06 اسفند 1396

بیاناتِ نخست‌وزیر وقتِ ایران، سپهبد فضل‌الله زاهدى*

.مجلس شورای ملی، دورۀ ۱۸، جلسۀ ۵
پنجشنبه دوم اردیبهشت ماه ۱۳۳۳

جهتِ بزرگداشت و یادآوری فداکاری‌ها، جانبازی‌ها و قیامِ ملی مردم، سربازان و تمامی آحادِ ملتِ شریف در اقصی نقاطِ ایران در روز تاریخی ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ شمسی، ذیلاً بخشی از بیاناتِ خاطره‌انگیز و آکنده از حس وطن‌پرستی (نمونۀ این حس را به چشمِ خود در دوران انقلابِ سیاه آخوندی، از سپهبد مهدی رحیمی آخرین فرماندار نظامی تهران دیده‌ایم) سپهبد فضل‌الله زاهدى نخست‌وزیر وقت را که گویا در صحن مجلس شورای ملی ایران و در نخستین دوره‌اش بعد از تاریخ مزبور ایراد نموده، تقدیمِ خوانندۀ این سطور می‌گردد. این اقدم صرفاً جهتِ بهتر شناختن و اطلاع پیدا کردن از مکنوناتِ فکری و احساساتِ ملی شخصیتی صورت می‌پذیرد که جزو افراد حاضر و فعال در میدان آن روز است و حرف و سخنش می‌تواند بازگوکنندۀ بسیاری از حقایق آن ایام بحث‌انگیز در تاریخ معاصر میهنمان باشد. من ضمن گرامی داشتِ خاطرۀ همۀ جانبازان و قهرمانان بانام و گمنام ایران که برای نجات و حفظ میهنشان داوطلبانه وارد میدان مبارزه گشته و خونشان را جهت آبیاری درختِ کهن و تنومند وطن به‌پای آن ریختند، فرارسیدن قیام ملی ۲۸ مرداد را نیز به عمومِ هم‌وطنان شادباش میگویم و همراه با شما خوانندۀ گرامی، به خواندن فرمایشاتِ نخست‌وزیر فقیدمان می‌پردازم:

سپهبد زاهدى: خاطر نمایندگان محترم مستحضر است كه برحسب فرمان اعلیحضرت همایون شاهنشاهى، در مردادِ سال ۱۳۳۲ مأموریتِ تشكیل دولت و قبول مسئولیت به‌منظور رفع مشكلات، به این‌جانب محول گردید. براى اطاعت از امر و جهتِ ایفای تعهد و سوگندى كه در ابتداى خدمتِ سربازى یادکرده بودم، به امید خداى بزرگ و قدرتِ معنوى اعلیحضرت همایون شاهنشاه عظیم‌الشأن و به اتکا و پشتیبانى ملتِ ایران، امر همایونى را اطاعت كرده در موقعى زمام امور را به دست گرفتم كه شیرازۀ امور كشور از هم گسیخته شده و بی‌وطنان و آشوب‌طلبان، قواى قانونى مملكت را از بین برده و عرصۀ زندگى را بر ملتِ ایران تنگ كرده بودند. یقین دارم آن جریاناتِ وحشت‌انگیز و آن خاطراتِ تلخ براى نسل حاضر فراموش‌شدنی نیست. آقایانِ نمایندگان محترم و ملتِ ایران خود شاهد آن وضعیت تأسف‌آور بودند. عده‌اى ماجراجو و بی‌وطن، قواى قانونى مملكت را از هم متلاشى كرده، از یک‌طرف مجلس سنا با طرز عجیبى كه از آن مستحضرند بسته شد و از طرف دیگر مجلس شوراى ملى را با رفراندوم ساختگى، برخلاف قانون اساسى (عبدالرحمن فرامرزى: و برخلاف تمام قوانین اساسى دنیا) و قوانین مملكتى از بین برده (نمایندگان: صحیح است) و نمایندگان با وضعى عجیب و تأسف‌آور به سر می‌بردند (نمایندگان: صحیح است). آزادی ‌خواهان و مردمان شریف و وطن‌پرست را مورد آزار و شكنجه قرار داده و عدۀ زیادى در گوشه‌هاى زندان و جماعتى، از بیم شریران در انزوا می‌زیستند و قوۀ قضائیۀ مملكت را مبتذل نموده و دیوان عالى كشور را منحل كردند (یك نفر از نمایندگان: حقیقتان این‌طور است!). هر آن با تصویب قوانین عجیب عرصه را بر آحاد و افرادِ ملت تنگ كرده و قواى ثلاثۀ مملكت را كه طبق قانون اساسى از یكدیگر مجزا هستند و هیچ قوه‌اى حق دخالت در كار قوۀ دیگر را ندارد، در اختیار فردِ واحدى قراردادند (نمایندگان: صحیح است). قوۀ مجریه را فاقد اثر واقعى نموده و اشخاص معلوم‌الحال را حاكم بر مقدراتِ كشور و مردم نمودند (نمایندگان: صحیح است). اغلبِ سران ارتش و شهربانى و ژاندارمرى را از كار بركنار كرده و عدۀ زیادى از آن‌ها را زندانى نمودند. افسران وطن‌پرست و شاه‌دوست را بروزى نشاندند كه براى حفظِ حیثیتِ خود اغلب ناگزیر بودند بدون در برداشتن لباسِ پرافتخار سربازى در كوچه و خیابان‌ها ظاهر شوند، با اهانت به مأمورین شهربانى و ژاندارمرى قدرت قانونى آنان را از بین برده و یک‌مشت شَریر و رجاله حاكم بر مقدراتِ مردم گردیده و درنتیجه عصیان و لجام‌گسیختگی در سراسر مملكت حکم‌فرما بود. (نمایندگان: صحیح است). مقدماتِ ملى و قوانین مملكتى مورد مَلعبه قرارگرفته به‌طوری كه احترامِ پدر نزد فرزند، و استاد نزد شاگرد و رئیس نزد مرئوس به‌کلی از میان رفته بود. (نمایندگان: صحیح است). ذخایر ارزى مملكت و دارایی دولت را از بین بردند و صدها میلیون ریال اسكناس پنهانى و بى‌اطلاع ملت منتشر نمودند. و گرانى امروز كشور معلول این سیاستِ غلط اقتصادى است (نمایندگان: صحیح است- صحیح است). براى تحصیل ارز حتى به گاو و گوسفندِ مردم ابقاء (رحم) نكرده و آن‌ها را به خارج كشور فروختند (نمایندگان: صحیح است). (موسوى: با تصویب‌نامه!). (عبدالرحمن فرامرزى: و ده برابر بیشتر از تصویب‌نامه!). فقر و گرسنگى توأم با ترس و وحشت مردم را فراگرفته و این ترس و حیرت‌زدگی بین رجال كشور نیز کاملاً آشكار گردیده بود. در سرتاسر مملكت فعالیت‌هاى خطرناك به اعلى درجه رسیده، اهانت و اسائۀ ادب به مقدساتِ ملى رایج و متداول گردیده و كار جسارت و خودسرى به‌جایی رسیده بود كه مجسمه‌های اعلیحضرتِ فقید (رضاشاه) و اعلیحضرت همایونى را كه زینت‌بخش میدان‌های مهمِ تهران و سایر شهرستان‌هاست و مظهر خدماتِ گران ‌بهایى به این آب‌وخاک می‌باشد از بین بردند. در غالب نقاط كشور عمال اجنبى و ماجراجویان به تحریك و تبلیغ مشغول بودند. روابط ما با اغلب از دول جهان به تاریك‌ترین مراحل خود رسیده بود. از حسنِ نیت و وطن‌خواهی مردم حد اعلاى سوءاستفاده را كرده و بر ضرر آنان دست به اقدامات خطرناكى زدند.

در چنین زمانى كه خودسرى و دیكتاتورى به‌حداعلا رسیده بود، مأمور تشكیل دولت گردیده و براى گرفتن زمامِ امور از دستِ دولتِ غیرقانونی و آشوب‌طلب به میدان مبارزه شتافته خود و عائله و فرزندم را درخطر نیستى قراردادم. و به فضل خداوند متعال، با یارى ملتِ نجیب ایران و كمك هم‌قطاران عزیز، كشور را از خطر سقوط حتمى نجات داده و آن‌طور كه شرافتِ سربازیم اجازه می‌داد رضایت خاطر خطیر ملوكانه و ملتِ ایران را فراهم كردم. اینك كه به حمدالله مجلس را آماده می‌بینم و امنیت را در سرتاسر كشور مشاهده می‌کنم نمی‌توانم از اظهار مسرت خوددارى نمایم. خداى بزرگ ما را یارى كرد تا از این‌همه مخاطرات گذشته، «استقلال وطن را نجات بخشیدیم» (نمایندگان: الحمدالله) و آنچه در این مدت در مقابل آن‌همه مصائب و شکنجه‌های جسمى و روحى مرا تسلى می‌داد، توجهات و عنایات شاهنشاه و فداكارى رشیدانۀ ملتِ ایران و افسران و درجه‌داران و افراد فداكار ارتش و ژاندارمرى و شهربانى بود كه بر تمامِ مخالفین ثابت گردید، اگر ملتِ ایران به تمامِ مصائبِ شخصى تن دردهد محال است در ««حفظ استقلال وطن»» دست اجنبی‌پرستان را باز گذارد (نمایندگان: صحیح است) و همچنین روح وطن‌پرستی است كه دنیا را به تحسین و تمجید واداشته و همین «نیروى ملى است كه تضمین‌کننده استقلال فناناپذیر ما می‌باشد». بلافاصله پس از فراغت از مبارزه، درصدد انجام وظایفى كه به عهده گرفته بودم برآمده اقداماتِ لازم را براى رفع علت بدبختی‌های ملت كه قسمتِ عمدۀ آن بستگى به فقر اقتصادى دارد نموده و به عقیدۀ من تا زمانی كه ثروت و قدرتِ تولیدى ما كافى برای معیشتِ مردم نباشد، اقدامى جهت انجام اصلاحات میسور نیست. براى حل موضوع نفت كه از اهمِ مسائل است اقداماتِ لازم طبق قوانین مصوب مجلسین به عمل آمده و مشغول مذاكراتى هستیم كه البته گزارش آن به استحضار مجلسین خواهد رسید و با خواست خداوند متعال و راهنمایى نمایندگانِ محترم این مشكل بزرگ را به نحوى كه منافع ملتِ ایران در آن كاملاً ملحوظ شده باشد، حل خواهیم كرد (نمایندگان: انشاء‌الله).

رجاء واثق دارم كه از این میدان آبرومند بیرون آمده و بر مشكلات فایق خواهیم شد (نمایندگان: انشاء‌الله) و چون این‌جانب جز "عظمتِ كشور و رفاه ملتِ عزیز" آرزویى ندارم از هیچ‌گونه فداكارى براى انجام اصلاحات فروگذار نخواهم كرد (نمایندگان: احسنت). اطمینان دارم از پشتیبانى نمایندگان محترم برخوردار بوده و آقایانِ نمایندگان در تمام اموری كه به نفع كشور و هم‌وطنان می‌باشد با این‌جانب متفق و هم‌صدا خواهند بود (نمایندگان: صحیح است).

*_منبع:

مشروح مذاکراتِ مجلس شورای ملی ایران، دورۀ ۱۸

برگه درخواست عضویت
ایمیل دبیرخانه حزب
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

با ما همراه باشید

کتاب‌های علی‌اصغر حقدار

آخرین مقالات درج شده جدید

مشروطه ایرانی و گفتمان ملی…

22 بهمن و خیزش مردم ایران…

تلاش بیهوده حجاریان…

هفدهم ماه دی، روز زن در ایران…

بیانیه جبهه ایران‌گرایان در پشتیبانی از تظاهرات گسترده مردم در ایران…

مقالات دگراندیشان جدید

مشکل، مردم ایران نیستند؛ رژیم جانی‌شان است…

قیام ملی نقاب (نجات قیام ایران بزرگ)…

آیت‌الله مایک؛ آمریکاییِ مسلمان‌شده‌، رئیس جدید میز ایران سازمان سیا…

ایران را چرا باید دوست داشت؟…

در باغ وحش آخوندها!…

مقالات هم‌اندیشان جدید

بحثی در مقوله رفراندوم درخواستی و بیانیه پانزده اصلاح‌طلب پشیمان…

آیا هدف روسیه تبدیل ایران به یک «حکومت اقماری» است؟…

مارتین لوتر: مردی که به قرون‌وسطی فرمان ایست داد…

تشدید «جنگ سرد» در مناسبات آمریکا و ایران…

جشن مهرگان، تجدید پیمان با مهر و روشنایی…