1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
  • آخرین بروزرسانی: یکشنبه 25 فوریه 2018. برابر با یکشنبه, 06 اسفند 1396

به یاد مرد بزرگی که برای ما جاودانه خواهد ماند

.
  

به یاد مرد بزرگی که برای ما جاودانه خواهد ماند

هایده توکلی

 

ما هموندان حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) پدر سیاسی خود را از دست داده‌ایم و چه افسوس بزرگی که هنوز از دانش و افکارش سیراب نگشته بودیم. اما از آموزگار یاد گرفته بودیم که همواره به آینده بیاندیشیم و امیدوار زندگی کنیم و همانگونه که او از هر نقطهً سیاهی سپیدی را می‌آفرید ما هم چنین کنیم.
او رفت اما به ما یاد داد که سوگوار نباشیم – زندگی را زندگی کنیم و عشق و امید را هموار نماییم.
غمگین هستیم اما دلشکسته نه‌! افسوس می‌خوریم که دیگر آموزگار در میان ما نیست‌، اما قدر آن می‌دانیم که تا بود چه خوشبخت بودیم.
... و من چه خوشبخت بودم که پرتوی از آفتاب زندگی داریوش همایون بزرگ در این مسیر ناکجا آباد بر ذهن و دلم تابید.
او آفتاب و روشنگری را به ما فرزندانش هدیه کرد و رفت ! ... و من چه خوشبختم که در میان تیرگی معماهای اندیشه‌ام طلوع امید را در اندیشه و خرد او پیدا کردم.
باشد که امروز یاد و اندیشه‌اش را با افتخار به آیندگان بسپاریم.

پرواز را به خاطر بسپار ، پرنده ........
نه ! این پرنده همیشه ماندنیست.

پاينده ايران
زنده باد ملت ايران
حزب مشروطه ايران