1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
  • آخرین بروزرسانی: یکشنبه 25 فوریه 2018. برابر با یکشنبه, 06 اسفند 1396

نمايش انتخاباتى رياست جمهورى اسلامى ايران

.
  

اعلاميه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)

نمايش انتخاباتى رياست جمهورى اسلامى ايران

 

بار ديگر زمان به‌اصطلاح انتخابات رياست جمهورى نظام اسلامى فرامی‌رسد و نظام ديكتاتورى و غير مردمى درصدد اجراى سناريوی كهنه و مندرس سال‌های پيش است تا با هر ترفندی همچون به وحشت انداختن با چهره دهشتناك و جنایت‌کاری چون رئيسى و یا دل بستن به چهره ریاکار و مکاری چون روحانی، مردم را به‌پای صندوق‌های رأی كشانده و با رأی آنان يكى از چهره‌های مورد تائيد خود را رئیس‌جمهور کرده و براى خود زمانى بيشتر براى غارت و سركوب به دست آورد.

«انتخابات» در طول اين سی‌وهشت سال تسلط نظام ويرانگر جمهوری اسلامى چون بسيارى از ديگر مفاهيم فرسنگ‌ها از معنى واقعى خود فاصله گرفته و از فرصتى براى «تعيين منتخبين» مردم براى بهبود اوضاع به فرصتى براى «تائيد منتصبين» نظام اسلامى براى غارت و ويرانگرى بيشتر ايران بدل شده است.

قوانين انتخاباتى جمهورى اسلامى برخلاف تمامی جوامع دمکراتیک جهان حق رياست جمهورى را تنها براى «رجال سياسى» قائل شده و از همان ابتدا نيمى از جمعیت ايران، بانوان را از حق دمكراتيك خود محروم می‌کند و تشخيص «رجل سياسى» بودن مردان را نيز به عهده شورای دست‌نشانده نگهبان می‌گذارد. شورایی كه فقهايش را ولی‌فقیهی عزل و نصب می‌کند كه خود ريشه تمام فسادها، غارت‌ها، ویرانی‌ها، از دست رفتن فرصت‌ها و وضع موجود در ایران است؛ و حقوق‌دانان آن را نیز رياست قوه قضائیه‌ای تعيين می‌کند كه خود سردسته دزدان غارت گرى است كه فرياد ايرانيان را از فساد و ظلم حاكم بر دستگاه قضائی‌اش به آسمان رسانده است. این‌چنین قوانينی هر چه هست و هر نام كه بتوان بر آن گذاشت دمكراتيك نبوده و نيست.

دلواپسان دوام نظام ويرانگر اسلامى از تندرو و کندرو، از اصول‌گرا و اصلاح‌طلب، از عوامل داخلى و خارجى نظام كه هيچ دغدغه‌ای جز خريد زمان براى نظام روبه‌مرگ جمهورى اسلامى ندارند و تنها هدفشان گمراهى مردم براى ادامه وضع موجود و هرچه بيشتر پر كردن جيب خود و مافياى حاكم بر ايران است، باز به تكاپو افتاده‌اند تا بار ديگر مردم را با پاى خودشان به‌پای صندوق‌های رأی كشانده و با رأی مردم، جلادان حاكم و غارت گران سرزمين ايران را انتخاب كرده و با خيال راحت به غارت و ويرانگرى خود ادامه دهند.

حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) چون بيشمار ايرانيان آزاده‌ای كه چشم به فردایی بهتر و افق هایى روشن‌تر از دست‌وپا زدن پيشنهادى عوامل جمهورى اسلامى در منجلاب جمهورى جهل و جنون اسلامى دارد، چون گذشته در اين مضحكه انتصابات ولی‌فقیه شركت نكرده و همراه با بی‌شماری از ايرانيان آزاده به تلاش شبانه‌روزی خود براى بيرون آوردن كشور از اين منجلاب و نه دست‌وپا زدن بيشتر در آن ادامه خواهد داد.

ما يقين داريم كه جمهورى پوسيده و فاسد اسلامى رو به نابودی است و با تلاش ايرانيان آزاده و انتخاب درستشان براى جايگزينى دمكراتيك براى آن، زمان فراهم كردن چشم‌انداز فردایی بهتر و روشن‌تر براى ايران و ايرانى از هر وقت ديگرى مناسب‌تر است.

مردم به تنگ آمده ايران می‌توانند و بايد از تلاش‌های تازه عزم جزم شده جامعه جهانى براى مبارزه بی‌امان با تروریست‌های اسلام‌گرا و ناديده نگرفتن نقش مخرب اسلام‌گرایان افراطى و داعشيان شيعه و سنى در جهان كه بهترين شرايط براى شكست اين ويرانگران را فراهم كرده است، حداكثر استفاده را برده و اميد داشته باشند كه در صورت تلاش براى نابودى اين نظام ويرانگر ديگر تنها نخواهند ماند و حمایت‌های معنوى جامعه جهانى برخلاف گذشته، نه پشتيبان نظام اسلامى كه پشتيبان مردم ستم‌کشیده ايران خواهد بود.


پاينده ايران
زنده باد ملت ايران

حزب مشروطه ايران