1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
  • واپسین بروزرسانی: یکشنبه 25 فوریه 2018.

دو کليد فَرادارنده : « فرازواژه» ، « مادرواژه»

.

سخن اينجا از دو کليد فَرادارنده(کنترل کننده)ی هر نوشتمان است: « فَرازواژه» و « مادرواژه». ... بر فراز هر نوشتمان در بخش وَرنام (تيتر) يک « فرازواژه» نشسته، که از ديد نگارنده در زبان کاربران فارسی زبان پرکاربردترين و يا جا افتاده ترين و بدينسان بهترين نماينده ی آن « بستر همخانواده های ساختاريگ» می باشد، که « فرازواژه» از ميان آنها برآمده. ... « مادرواژه» آن واژه ای است که همه ی واژه های در نوشتمان آورده، که از يک « بستر همخانواده های ساختاريگ» هستند، از آن جُدياخته می شوند.پی افزودن نگرها

کد امنیتی
تازه کردن